نمایش آثار کودک هنرمندان آبان

نمایش آثار کودک هنرمندان آبان با نگاهی به هنر و فرهنگ اقوام ایران و ملل

مکان : بزرگراه آیت الله صدر – بلوار قیطریه – بوستان قیطریه – فرهنگسرای ملل

زمان : ۲۱ الی ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۹ الی ۲۰