سمیرا میهن خواه

کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر و معماری ، از گروه  راز گردونه : گردش در موزه برای کودکان ، از اعضا باغ قصه ها موزه ملک ،عضو گروه بازی شورای کتاب کودک ، عضو گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک، عضو خانه قصه و افسانه ?دوه های  مربیگری : موسسه پزوهشی ، کارگاه بلند مدت ادبیات کودکان شورای کتاب کودک ، دوره قصه گویی رحماندوست ، دوره قصه گویی کانون پرورش فکری ، مربیگری بازی موسسه پژوهشی