شیدا مزکاء

کارشناس نمایش و مدرس نمایش خلاق ۳ تا ۹ سال – قصه گو و معلم ادبیات ۶ تا ۸ سال- مدرس کارگاه های مادر و کودک :بازی، رشد، موسیقی – قصه و موسیقی- دوستت دارم- دوره های جذب- حرکت و بدن- اقوام ایرانی و ملل با گروه های سنی متفاوت- آموزش مهارت خواندن و نوشتن برای گروه سنی پیش از دبستان و …

رزومه کامل:

کارشناس نمایش و مدرس نمایش خلاق ۳ تا ۹ سال
قصه گو و معلم ادبیات ۶ تا ۸ سال
تجربه ی کار با کودکان افغان و کودکان کار(تئاتر صحنه ای و قصه گویی)
مدرس کارگاه های مادر و کودک :
بازی،  رشد،  موسیقی
قصه و موسیقی
دوستت دارم
دوره های جذب
حرکت و بدن
اقوام ایرانی و ملل با گروه های سنی متفاوت
آموزش مهارت خواندن و نوشتن برای گروه سنی پیش از دبستان

تدریس مفاهیم ادبیات و قصه گویی به مادران و مربیان علاقه مند
شرکت به عنوان قصه گو در دوره ی تخصصی قصه گویی در خانه قصه و افسانه
شرکت در جشنواره ی قصه گویی ساری به عنوان شاهنامه گو و قصه گو
شاهنامه گویی در کاخ نیاوران به مناسبات و اعیاد متفاوت
برپایی کارگاه تکه پارچه ماهی سیاه کوچولو در بزرگداشت آقا صمد بهرنگی_خانه قصه و افسانه

دوره های گذرانده شده:
کارشناسی تئاتر_ دانشکده هنر و معماری
دوره ی تربیت مربی_موسسه پژوهشی کودکان دنیا
دوره ی تخصصی آموزشی رویکرد والدورف_اصفهان بنیاد علی اصغر
دوره ی آموزشی مادر و کودک
آموزش رشد جنسی
ارزش های زندگی_آقای ناصر یوسفی
قصه گویی تخصصی_آقای ناصر یوسفی
سمینار عشق_موسسه پژوهشی کودکان دنیا