شیدا مزکاء

مربی تخصصی

کارشناس نمایش و مدرس نمایش خلاق ۳ تا ۹ سال - قصه گو و معلم ادبیات ۶ تا ۸ سال- مدرس کارگاه های مادر و کودک :بازی، رشد، موسیقی - قصه و موسیقی- دوستت دارم- دوره های جذب- حرکت و بدن- اقوام ایرانی و ملل با گروه های سنی متفاوت- آموزش مهارت خواندن و نوشتن برای گروه سنی پیش از دبستان و ... (بیشتر…)

سمیرا میهن خواه

مربی تخصصی

کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر و معماری ، از گروه  راز گردونه : گردش در موزه برای کودکان ، از اعضا باغ قصه ها موزه ملک ،عضو گروه بازی شورای کتاب کودک ، عضو گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک، عضو خانه قصه و افسانه ?دوه های  مربیگری : موسسه پزوهشی ، کارگاه بلند مدت ادبیات کودکان شورای کتاب کودک ، دوره قصه گویی رحماندوست ، دوره قصه گویی کانون پرورش فکری ، مربیگری بازی موسسه پژوهشی  

آمنه زمانی

مربی تخصصی

متولد ۱۳۶۱ - کارشناسی ارشد نقاشی دانشکده هنر و معماری تهران مرکز- کارشناسی نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ- عضوکانون سینماگران جوان- عضو انجمن نقاشان ایران - مدرک و کارت مربی گری از دانشکده بهزیستی- مدرک مربی گری از موسسه پژوهشی کودکان دنیا- گواهی دوره ادبیات کودک از شورای کتاب کودک و عضو شورای کتاب کودک- گذراندن دوره ی شیوه ی آموزشی تمی بشری در سرزمین باران- گذراندن دوره ی آموزش پژوهش محور در موسسه پژوهشی کودکان دنیا و ... .